Tag: השכרת מגדלי אקרו

מאי הנדסת תבניות בע"מ | מגדלי אקרו ו| אקרו

אקרו

מגדל אקרו מגדלי אקרו נועדו לסייע בהקמה של בניינים ומבנים כבדים בבנייה לגובה – מגדלי תמיכה הנקראים מגדלי אקרו, מאפשרים לטפס מעל חללים גבוהים לצורך

Read More »