Tag: מגדלי תמיכה אקרו

מגדלי אקרו לבנייה

איך בוחרים רגלי אקרו

בבניה איכותית, לא עושים דברים על רגל אחת. אתם קבלנים או קניינים בחברה קבלנית? רגלי אקרו מהווים אלמנט חשוב בקידום פרויקטים של בנייה מודרנית. ואחד

Read More »
מגדלי אקרו לבנייה

מגדלי אקרו לבניין

תחום הבנייה עבר במהלך השנים האחרונות תהפוכות רבות. הטכנולוגיה השתכללה, התפתחו שיטות בנייה וטכניקות עבודה בבניין רבות, הבטיחות השתפרה פלאים ועוד. אולם בקרב הקבלנים והבנאים

Read More »
מגדלי תמיכה אקרו מאי אדן הנדסה תבניות בעמ - רגלי אקרו | בטון

בטיחות מגדלי אקרו

מגדלי אקרו הם מערכת התמיכה האנכית המשמשת לתמיכה בעומסי תקורה, היא ענף בנייה עכשווי. עד תחילת המאה ה-20, תעשיית הבניין נאבקה בלעדיהם, והשתמשה במקום זאת

Read More »
מאי הנדסת תבניות בע"מ | מגדלי אקרו ו| אקרו

אקרו

מגדל אקרו מגדלי אקרו נועדו לסייע בהקמה של בניינים ומבנים כבדים בבנייה לגובה – מגדלי תמיכה הנקראים מגדלי אקרו, מאפשרים לטפס מעל חללים גבוהים לצורך

Read More »